Journal of Pedagogical Sociology and Psychology
Innovative perception of literary education: Communication concept
Milan Mašát 1 * , Johana Hřivnová 2
More Detail
1 Palacký University Olomouc Faculty of Education, Department of Czech Language and Literature Žižkovo náměstí
2 Palacký University Olomouc Faculty of Education, Department of Czech Language and Literature Žižkovo náměstí.
* Corresponding Author
Open Access Full Text (PDF)
ARTICLE INFO

Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 2020 - Volume 2 Issue 1, pp. 36-44
https://doi.org/10.33902/JPSP.2020161105

Article Type: Conceptual Article

Published Online: 14 Jun 2020

Views: 1598 | Downloads: 874

ABSTRACT
The paper presents a communication concept of teaching with a focus on teaching Literary Education. In the article, we present in more detail a research survey involving a total of 16 humanities teachers, which examined the current state of communication between pupils and teachers: the data were obtained from an analysis of teaching videos that preceded the observation of teaching. The analysis of the video recordings was supplemented by interviews with the teachers who led the lessons and student questionnaires, which served as a tool for data triangulation. Based on the analysis of the results, the authors present a generally tuned model of good educational communication, in the center of which should be a balanced distribution of power forces (i.e. the role of the teacher and the position of students). The implementation of the communication concept in real teaching can lead to a deeper and more comprehensive interpretation of artistic narratives, it can develop the pupil´s personality and can enrich the teacher. The communication conception of teaching forms the starting point for an innovative conception of Literary Education, which builds on the thesis that text (artistic narrative) is in the center of literature teaching. It is the communication between the teacher, the pupil and the text that is the basis of creative literary expressivity, the gros of contemporary Literary Education according to the didactics of literature.
KEYWORDS
In-text citation: (Mašát & Hřivnová, 2020)
Reference: Mašát, M., & Hřivnová, J. (2020). Innovative perception of literary education: Communication concept. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 2(1), 36-44. https://doi.org/10.33902/JPSP.2020161105
In-text citation: (1), (2), (3), etc.
Reference: Mašát M, Hřivnová J. Innovative perception of literary education: Communication concept. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology. 2020;2(1), 36-44. https://doi.org/10.33902/JPSP.2020161105
In-text citation: (1), (2), (3), etc.
Reference: Mašát M, Hřivnová J. Innovative perception of literary education: Communication concept. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology. 2020;2(1):36-44. https://doi.org/10.33902/JPSP.2020161105
In-text citation: (Mašát and Hřivnová, 2020)
Reference: Mašát, Milan, and Johana Hřivnová. "Innovative perception of literary education: Communication concept". Journal of Pedagogical Sociology and Psychology 2020 2 no. 1 (2020): 36-44. https://doi.org/10.33902/JPSP.2020161105
In-text citation: (Mašát and Hřivnová, 2020)
Reference: Mašát, M., and Hřivnová, J. (2020). Innovative perception of literary education: Communication concept. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 2(1), pp. 36-44. https://doi.org/10.33902/JPSP.2020161105
In-text citation: (Mašát and Hřivnová, 2020)
Reference: Mašát, Milan et al. "Innovative perception of literary education: Communication concept". Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 36-44. https://doi.org/10.33902/JPSP.2020161105
REFERENCES
 • Adebayo, C. T. (2020). Teaching perspective taking in intercultural contexts: Encounters with international teaching assistants with foreign accents. Communication Teacher, 34(1), 47–52. https://doi.org/10.1080/17404622.2019.1593473.
 • Artley, A. (1972). Oral reading as a communication process. The Reading Teacher, 26(1), 46–51.
 • Burbules, N. C., & Bruce, B. C. (2001). Theory and Research on Teaching as Dialogue. In Richardson, V. (Ed.), Handbook of research on teaching (pp. 1102–1121). Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Čapková, K. (2015). Wolfgang Iser a Kostnická škola recepční estetiky (Master‘s Thesis). Retrieved from https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/19297/1/DP_Capkova.pdf.
 • Dvořák, D. (2012). Komunikace ve školní třídě. Orbis scholae, 6(3), 147−149.
 • Greger, D., & Černý, K. (2007). Společnost vědění a kurikulum budoucnosti. Orbis Scholae, 1(2007), 21-39. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.147.
 • Hník, O. (2017). Didaktika literatury: výzvy oboru. Od textů umělecké povahy k didaktice estetickvýchovného oboru. Praha: Univerzita Karlova.
 • Hník, O. (2012). Literární výchova a rozvoj čtenářství. In Wildová, R. et al. (Ed.), Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole (pp. 137–147). Praha: Univerzita Karlova.
 • Iser, W. (2001). Apelová struktura textů. In Sedmidubský, M. (Ed.), Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky (pp. 39–62). Brno: Host.
 • Jindráček, V., Skoda, J., Doulik, P., & Germuskova, M. (2011). Dětská pojetí uměleckého textu jako východiska školní interpretace. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
 • Jindráček, V., Škoda, J., & Doulík, P. (2015). Elements of constructivism in branch didactic literary education - content analysis. E-Pedagogium, 15(1), 72–89. https://doi.org/10.5507/epd.2015.007.
 • Kato, S., & Mynard, J. (2015). Reflective dialogue: Advising in language learning. New York: Routledge.
 • Kelly, M. (Ed.). (1998). Encyclopedia of Aesthetics. New York: Oxford University Press.
 • Kramsch, C. (1985). Literary texts in the classroom: A discourse. Modern Language Journal, 69(4), 356–366. https://doi.org/10.2307/328406.
 • Lederbuchová, L. (1997). Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. Plzeň: Západočeská univerzita.
 • Lederbuchová, L. (1995). Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. Plzeň: Západočeská univerzita.
 • Lederbuchová, L. (2004). Dítě a kniha. O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň: Aleš Čeněk.
 • Lederbuchová, L. (2010). Literatura ve škole. Četba žáka a didaktická interpretace uměleckého textu v literární výchově na 2. stupni základní školy a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. Plzeň: Západočeská univerzita.
 • Lederbuchová, L. (2002). Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: H & H.
 • Lo, W. L., & Hsieh, M. C. (2020). Teaching communication skills: Using Gagne's model as an illustration. Tzu Chi Medical Journal, 32(1), 19–25. https://doi.org/10.4103/tcmj.tcmj_59_19.
 • Majclík, M. (2018). Practices used by teachers in relation to errors during whole class interaction. Pedagogická orientace, 28(3), 472–495. http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2018-3-472.
 • Moldanová, D. (2006). Výuka literatury v mezipředmětových vztazích. In Fibiger, M. (Ed.), Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích (pp. 1–4). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.
 • May, F., B. (1998). Reading as communication: To help children write and read. Des Moines: Merrill Prentice-Hall.
 • Nezkusil, V. (2004). Nástin didaktiky literární výchovy (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií). Z praxe pro. Praha: Univerzita Karlova.
 • Skálová, J. (2005). Literatura ve škole (Didaktické názory Viliama Oberta). In Pospíšil, I., Zelenka, M., & Zelenková, A. (Eds.), Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století: (stav – metodologie – mezinárodní souvislosti) (pp. 211–214). Brno: Masarykova univerzita.
 • Papaioannou, A., & Kouli, O. (1999) The effect of task structure, perceived motivational climate and goal orientations on students' task involvement and anxiety. Journal of Applied Sport Psychology, 11(1), 51–71. https://doi.org/10.1080/10413209908402950.
 • Qureshi, A., A., & Zehra, T. (2020). Simulated patient’s feedback to improve communication skills of clerkship students. BMC Medical Education, 20(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12909-019-1914-2.
 • Rarieya, J., F. (2005). Reflective dialogue: What's in it for teachers? A Pakistan case. Journal of in-service education, 31(2), 313–336. https://doi.org/10.1080/13674580500200362.
 • Richardson, V. (2003). Constructivist pedagogy. Teachers college record, 105(9), 1623–1640. https://doi.org/10.1046/j.1467-9620.2003.00303.x.
 • Rodriguezová, V. (2012). Pozvání k četbě o komunikaci ve školní třídě. https://core.ac.uk/download/pdf/51296700.pdf.
 • Schofer, P. (1990). Priority: curriculum literature and communicative competence: a springboard for the development of critical thinking and aesthetic appreciation. Foreign Language Annals, 23(4), 325-334.
 • Skalková, J. (2007). Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v konextu současnosti. Orbis Scholae, 1(2007), 7–20. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.146.
 • Spector, J., M., Merrill, M., D., Elen, J., & Bishop, M., J. (Eds.). (2014). Handbook of research on educational communications and technology. New York: Springer.
 • Steffe, L., P., & Gale, J., E. (1995). Constructivism in education. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.
 • Šeďová, K., & Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.
 • Šejtanić, S., & Ilić, M. (2016). Verbal Interaction betwen Pupils and Teachers in the Teaching Process. European Journal of Education Studies, 2(8), 162–175. https://doi.org/10.5281/zenodo.164817.
 • Tsankov, N. (2017). Development of transversal competences in school education (a didactic interpretation). International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 5(2), 129–144. https://doi.org/10.5937/IJCRSEE1702129T.
 • Vala, J. et al. (2015). Literární výchova ve škole. Vzpomínky, vize, zkušenosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Vala, J. (2011). Poezie v literární výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Wooster, A., D., & Carson, A. (1982). Improving reading and self-concept through communication and social skills training. British Journal of Guidance and Counselling, 10(1), 83–87. https://doi.org/10.1080/03069888208258042.
 • Yang, P. (2017). Intercultural nonverbal communication competence as intercultural responsiveness in the second language learning classroom. In Kathryn, J., & Jason, R. M. (Eds.), Intercultural responsiveness in the second language learning classroom (pp. 127–147). Hershey, PA: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-2069-6.ch008.
LICENSE
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.